Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 09/07/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 15/07/2021

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
14/07 - 15/07 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 1QuaChuoi9 0 / 85 / 400 Grand Master 15/07 00:36:45

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 zNonPVP 0 / 85 / 400 Blade Knight 15/07 00:54:06

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ElfUnLee 0 / 85 / 400 Hight Elf 15/07 00:27:20

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DvTaiChinh 0 / 85 / 400 Duel Master 15/07 00:45:06

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MrRightt 0 / 85 / 400 Lord Emperor 15/07 00:33:40

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Teleport 0 / 85 / 400 Dimension Master 15/07 00:36:39

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 UnLee 0 / 85 / 400 First Master 13/07 15:46:56 15/07 00:26:06