Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 09/07/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 12/07/2021

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
11/07 - 12/07 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AquaFina 0 / 55 / 400 Grand Master 12/07 00:34:27

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 zNonPVP 0 / 55 / 400 Blade Knight 12/07 01:22:46

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ElfUnLee 0 / 55 / 400 Hight Elf 12/07 00:20:46

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 UnLee 0 / 55 / 400 Duel Master 10/07 12:15:07 12/07 00:20:04

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 VNDirect 0 / 55 / 400 Lord Emperor 12/07 00:33:32

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ThuHa 0 / 55 / 400 Dimension Master 12/07 00:43:42

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MrTrung 0 / 55 / 400 First Master 12/07 01:19:17