Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Server Anh Hùng - MuMienNam.Net chính thức Sát nhập Server !
BQT đã liên hệ với BQT Server Anh Hùng - MuAnhHung.Net để thỏa thuận sát nhập Server Anh Hùng - MuMienNam.Net sang Server Anh Hùng - MuAnhHung.Net. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang Server Anh Hùng - MuAnhHung.Net tiếp tục chiến đấu.

Do Server Anh Hùng - MuMienNam.Net có thời gian chơi muộn hơn, vì vậy các nhân vật Server Anh Hùng - MuMienNam.Net sẽ đuợc hỗ trợ thêm Reset/Relife (Lấy Top 1 của 2 Server làm mốc).
Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Server Anh Hùng - MuMienNam.Net sang Server Anh Hùng - MuAnhHung.Net.
Thời gian chuyển Server : 18h 23/09/2023 - 24h 26/09/2023
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.
Server Anh Hùng - MuAnhHung.Net : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Server Anh Hùng - MuAnhHung.Net
Lưu ý :
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật. Sau khi chuyển thành công Tài Khoản Game sẽ bị Block.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : Gcoin, Vpoint, Reset, Relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Server Anh Hùng - MuAnhHung.Net trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ cá nhân của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Nếu Acc chứa nhiều đồ quan trọng, các bạn bỏ bớt sang Acc phụ rồi tiếp tục chuyển đi.
  • Tên Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Server Anh Hùng - MuAnhHung.Net không nhất thiết trùng với Server Anh Hùng - MuMienNam.Net . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Server Anh Hùng - MuMienNam.Net sẽ được thay thế sang Server Anh Hùng - MuAnhHung.Net.
  • Tên nhân vật sẽ ko chuyển sang, vì thế hãy đặt tên mới theo sở thích bên server Mới. Ko nhất thiết phải trùng tên với server Cũ.
  • Các nhân vật đã làm Master, sau khi chuyển xong các bạn ra web Reset Điểm Master 1 lần là hồi phục lại điểm Master và Reset Vip thêm 1 lần ngoài Web để nhận đủ point Reset.