Bảo trì toàn bộ máy chủ:

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 16/09/2022
- Kết thúc: 12h15 ngày 16/09/2022


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:


  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất.
  • x10% EXP toàn server
  • Fix Mở riêng Sub 2 và Sub 4 có Blood 8 Master VIP, Devil 7 Master VIP
    - Blood 8 Master VIP thời gian: 06:30 - 14:30 - 22:30
    - Devil 7 Master VIP thời gian: 02:00 - 10:00 - 18:00
    (Tiêu diệt 500 quái nhận 1 ngọc Random, Win nhận thêm 50 Wcoin và 10 PcPoint)

  • Reload lại Boss Kundun, Medusa, Selupan...


Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.