Bảo trì hoàn tất các bạn có thể vào lại Game.

​Nội dung cập nhật:
- Mỗi tài khoản sẽ nhận được: 20.000 Gcoin Event.

Mong các bạn thông cảm.