Sau 45 phút công thành chiến
Liên Minh AeTau đã phong ấn thành công và chiếm thế Thủ Thành tới phút cuối cùng.
BQT xin thông báo giải thưởng đã trao.

Liên Minh AeTau
* 1.000.000 Gcoin
* 10 Bùa Chaos
* 30B + 30S


LM Thua Cuộc: Xvideos
* 350.000 Gcoin

Gcoin đã được chuyển vào TK chủ Liên Minh Bùa Chaos được chuyển vào trực tiếp thùng đồ chung của chủ LM chiến thắng.

Chúc anh em sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
BQT Chuyển Gcoin vào trực tiếp TK chủ Liên Minh
Chủ Liên Minh có trách nhiệm chia cho các thành viên trong LM