Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 30/03/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 05/04/2021

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
04/04 - 05/04 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)
# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Lock 0 / 85 / 400 Grand Master 05/04 00:33:04

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Rice 0 / 85 / 400 Blade Master 05/04 01:40:40

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 BlacKPink 0 / 85 / 400 Hight Elf 05/04 00:57:13

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 GietCho 0 / 85 / 400 Duel Master 05/04 00:30:44

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MauCho 0 / 85 / 400 Lord Emperor 05/04 01:21:40

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Inar 0 / 85 / 400 Dimension Master 05/04 00:53:44

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 JavChich 0 / 85 / 400 First Master 05/04 00:47:24