Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 30/03/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 02/04/2021

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
01/04 - 02/04 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Lock 0 / 55 / 400 Grand Master 02/04 00:29:56

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ChaoChao 0 / 55 / 400 Blade Knight 02/04 02:15:16

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 BlacKPink 0 / 55 / 400 Hight Elf 02/04 00:40:56

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 GietCho 0 / 55 / 400 Duel Master 02/04 00:36:59

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MauCho 0 / 55 / 400 Lord Emperor 02/04 00:51:27

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MIxJOMO 0 / 55 / 400 Dimension Master 02/04 00:39:41

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 BigZero 0 / 55 / 400 First Master 02/04 00:40:58