Đúng 12h ngày 30/03 Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ

- BQT tiến hành bảo trì toàn bộ hệ thống máy chủ để chuẩn bị Open Beta.
-
Các tài khoản Alphatest Giữ Nguyên chỉ xóa nhân vật vì thế các bạn có thể dùng nguyên tài khoản cũ để Đua Top
- 13h ngày 30/03 chính thức Open Beta đua top lần 1 Server Hoàng Kim
- Khóa chức năng Ủy Thác & Reset Ủy Thác
- Nhân vật đua Top Khởi tạo được tặng 10k Gcoin_KM
- 10 lần reset 350 level và 3000 Point
- Có giới hạn Reset ngay ngày đầu.
- Open Beta NPC trong game chỉ bán đồ thường + 7 hỗ trợ tân thủ.
- Mức giới hạn RS ngày đầu tính theo Top >50.
- Server Event Full
- Socket Tất Cả Item
- Hệ thống wing mới SS8, SS13.
- Auto Reset, Keep Point, Offline Attack (Cắm chuột offline)
- GHRS Theo Top
- Anh em chỉ cần vào Game gõ /autoreset hoặc /autoresetvip
- Drop: 20% EXP: 150x (Tăng theo từng mốc GHRS)
- Giảm LV/RS Tân Thủ
- KM 50% 2 ngày Open và 20% thẻ nạp vào các ngày T7 & CN


=========================================

Chú ý: Server sử dụng chức năng AutoRS vì thế sẽ Keep Point và ko tăng điểm sau mỗi lần lên Level.Nhằm tránh tình trạng cộng dồn point khi Auto Reset
Vì vậy, BQT xin thông báo:
- Class 1 = 0 point khi lên cấp
- Class 2 = 0 point khi lên cấp
- Class 3 = 0 point khi lên cấp

Nếu có point level sẽ như nào
-> 400 level = 2000 point + 200 point rs = 2.200 point
-> 10 lần rs = 22.000 point
-> 100 lần rs = 220.000 point tức max gần 4 cột

Vì thế chỉ nhận point sau khi Reset

THÔNG TIN

• Version : Season 6.9 Full Event Webzen
• Exp : 150%
• Drop : 20% (chỉ rơi đồ cấp thấp 1op)

Cấu trúc Sever: SERVER HOÀNG KIM

+ [Sub 1]: Giao Dịch || Cửa hàng || Thùng Đồ|| PK
+ [Sub 2]: Train Non PK - Offline Attack
+ [Sub 3]: Train Non pk - Offline Attack
+ [Sub 4]: Train Event Pk
+ [Sub 5]: Train Pk
Sẽ cập nhập thêm nếu quá trình chơi chơi tăng...

Lưu ý:
- AE sử dụng lệnh /autoreset để reset thường hoặc /autoresetvip
- Reset 14 lần trong game, sau đó ra web quản lý RS vượt rào 1 lần cuối.
- Chỉ lên RS ngoài web sau khi đã MAX 14 lần RS trong game.
- RS ngoài web nhằm hỗ trợ việc lấy point Event khi tham gia Event huy chương.
Top Bảng giới hạn reset
1 15 lần ngày
2-10 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
11-20 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
21-30 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
31-40 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
41-50 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
51 trở đi Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
Chú ý : Exp của Mu là 150x rất nhanh phù hợp cho ae đi làm. Ngày đầu GHRS 15 lần/1 ngày những ngày sau GHRS 10 lần / ngày cày chậm nhất 2h là max nhé. Nên ae không phải bận tâm nhé.


BQT thông báo