Bảo trì toàn bộ máy chủ:

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h45 ngày 24/02/2021
- Kết thúc: 14h00 ngày 24/02/2021


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:

  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất.
  • x10% EXP toàn server
  • Reload lại Boss Kundun, Medusa, Selupan...
  • Tặng mỗi Tài Khoảm 10k Gcoin KM dùng để RS VIP


Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.