Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 10/02/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 16/02/2021

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
15/02 - 16/02 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)


# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 0012 0 / 85 / 400 Grand Master 16/02 00:33:13

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CHEMCHO 0 / 85 / 400 Blade Master 16/02 00:57:08

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 RibiSaChi 0 / 85 / 400 Hight Elf 16/02 00:27:50

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CungxTHANx 0 / 85 / 400 Duel Master 14/02 03:51:16 16/02 00:22:50

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 vannavy94 0 / 85 / 400 Lord Emperor 16/02 03:50:57

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Shadow 0 / 85 / 400 Dimension Master 16/02 00:23:20

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 SatThu 0 / 85 / 400 First Master 14/02 21:50:49 16/02 00:40:29


--- Chế độ gộp bài viết ---

Giải thưởng được trao trực tiếp vào thùng đồ chung của các thành viên đạt giải.