Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 26/12/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 01/01/2021

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
31/12 - 01/01 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)


# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HoaiThu 0 / 85 / 400 Grand Master 01/01 00:31:55

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 thubuff 0 / 85 / 400 Blade Knight 01/01 00:44:37

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ThuyDuong 0 / 85 / 400 Hight Elf 01/01 00:27:10

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AnhDauGau 0 / 85 / 400 Duel Master 01/01 00:36:28

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NgaoDa 0 / 85 / 400 Lord Emperor 01/01 00:43:09

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 xASinx 0 / 85 / 400 Dimension Master 01/01 00:36:22
Time Up LV 400
1/1/2021 00:55:20
KhanhVy 0 / 85 / 400 Dimension Master 01/01 00:36:22
Time Up LV 400
1/1/2021 1:10:57

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HuyKwak 0 / 85 / 400 First Master 01/01 00:31:35


--- Chế độ gộp bài viết ---

Giải thưởng đã được trao trực tiếp vào thùng đồ chung của các bạn.
Các bạn mở thùng đồ chung kiểm tra và lấy giải thưởng.