Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 08/11/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 18/11/2020


Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 150k Point.
Lưu ý: Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại

Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh


# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
1 FuckYou LinhCanh 30 2.211 404.015
2 Smile JunT 30 2.556 393.558
3 BqtGame BiThieuGia 30 2.366 391.955


--- Chế độ gộp bài viết ---

Giải thưởng đã được trao trực tiếp vào thùng đồ chung của các chủ Guild.