Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 08/11/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 14/11/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
13/11 - 14/11 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL
(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Elzra 0 / 85 / 400 Grand Master 14/11 00:30:07

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Pepsi 0 / 85 / 400 Blade Master 14/11 00:56:52

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HighElf 0 / 85 / 400 Hight Elf 14/11 00:44:18

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DarkMG 0 / 85 / 400 Duel Master 14/11 00:26:32

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ChimTo 0 / 85 / 400 Lord Emperor 14/11 00:54:39

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 JunT 0 / 85 / 400 Dimension Master 14/11 00:35:44

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 robin 0 / 85 / 400 First Master 14/11 00:36:01