Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 08/11/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 11/11/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
10/11 - 11/11 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 RioCaTeo 0 / 55 / 400 Grand Master 11/11 00:36:39

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Pepsi 0 / 55 / 400 Blade Master 11/11 00:36:18

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HighElf 0 / 55 / 400 Muse Elf 11/11 00:38:43

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DarkMG 0 / 55 / 400 Duel Master 11/11 00:32:48

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MajinBoo 0 / 55 / 400 Lord Emperor 11/11 00:43:52

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 JunT 0 / 55 / 400 Dimension Master 11/11 00:20:57

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Sting 0 / 55 / 400 First Master 11/11 00:33:19