Bảo trì toàn bộ máy chủ:

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 05/10/2020
- Kết thúc: 12h15 ngày 05/10/2020


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:

  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất.
  • x10% EXP toàn server
  • Fix hiển thị DAME Skill RF dễ nhìn hơn.
  • Fix skill AALH bug dame khi có quái đứng gần.
  • FIX LỖI ĐI LAG, LAG NGƯỜI CHƠI TRONG BC, DEVIL
  • Fix 100% lỗi Hòm đồ mở rộng
  • Add chuột phải mặc đồ, tháo đồ...
  • Fix lỗi Party Pass được trong các Event cấm PT như CC, ...
  • Reload lại Boss Kundun, Medusa, Selupan...


Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.