Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 12/09/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 15/09/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
14/09 - 15/09 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 lop7 0 / 55 / 400 Grand Master 15/09 00:42:27

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Fantasy 0 / 55 / 400 Blade Master 15/09 00:57:59

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ElfUnLee 0 / 55 / 400 Hight Elf 15/09 00:27:39

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AnhCuTo 0 / 55 / 400 Duel Master 15/09 01:05:51

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 XaHoiDen 0 / 55 / 400 Lord Emperor 15/09 00:41:54

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TitDepGai 0 / 55 / 400 Dimension Master 15/09 01:08:13

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 RFUnLee 0 / 55 / 400 First Master 15/09 00:32:16