Nội dung bài viết

Nước Việt Nam có bao nhiêu Tỉnh Thành? (Trả lời bằng số)